Zasady gry w kości

Gra w kości polega na rzucaniu kostkami tak by uzyskać odpowiednią ilość oczek :). Mogła by się wydawać, że gra ta polega jedynie na szczęściu, lecz nic bardziej mylnego. W grze w kości liczą się również umiejętności kalkulacji i podejmowania odpowiednich wyborów.

W grze w kości mamy 13 kolejek.

Kolejek jest 13 w każdej z nich każdy z graczy ma do dyspozycji trzy rzuty. Pierwszy rzut zawsze wykonywany jest wszystkimi kostkami których jest pięć. W drugim i trzecim rzuca się jedynie wybranymi przez gracza kostkami. Można też zrezygnować z tych rzutów jeśli za pierwszym razem wyrzucona jest odpowiednia kombinacja oczek.

Zapisywanie wyników.

Po wykonaniu rzutów czas na zapisanie wyników w tabeli. W wierszach tabeli zapisane jest 13 kategorii które zostały poniżej opisane. Kolumny tabeli to kolejni gracze. Każdy z graczy musi zapisać punkty za wybierane kategorie we własnej kolumnie tabeli. Każda z kategorii może być wybrana tylko raz.

Tabela wyników gra w kości

Kategorie górnej części tabeli:

 • jedynki,
 • dwójki,
 • trójki,
 • czwórki,
 • piątki,
 • szóstki.

W wierszu jednej z powyższych kategorii wpisuje się sumę oczek wskazujących wybraną liczbę.

Przykład:

gra w kości trzy piątki

Jeżeli gracz wyrzuci  5, 2, 5, 5, 3 oraz wybierze kategorię „piątki”, to uzyskuje 15 pkt. (ponieważ wyrzucone są trzy piątki), może również wybrać „trójki”, wtedy wpisujemy 3 pkt. (bo tylko jedna trójka została wyrzucona). Z kolei wskazując kategorię „jedynki”, „czwórki lub „szóstki” otrzyma 0 pkt. (bo w wyrzuconych kostkach nie ma tych liczb).

Premia z górnej części tabeli:

Jeżeli w kategoriach: od jedynek do szóstek gracz uzyska razem co najmniej 63 pkt. lub więcej, to otrzymuje premię w wysokości 35 pkt.

Kategorie dolnej części tabeli

 • trzy jednakowe – jeżeli w wyrzuconych kościach występują co najmniej trzy jednakowe liczby oczek, uzyskuje się sumę oczek z wszystkich pięciu kostek; np. dla układu 5,6,2,6,6, byłoby to 25 pkt.

gra w kości trójka - szóstek

 • cztery jednakowe – analogicznie jak wyżej, ale co najmniej cztery jednakowe liczby oczek, np 6,2,2,2,2 zdobywa się 14 pkt.

gra w kości cztery jednakowe - dwójki

 • ful – jeżeli w wyrzuconych kościach występują trzy jednakowe liczby oczek oraz dwie inne jednakowe, np. 3, 1, 3, 3, 1 (trzy trójki i dwie jedynki) – full zawsze jest za 25 pkt.

Gra w kości ful

 • mały strit – jeżeli w układzie występują cztery kolejne liczby oczek, np. 2, 3, 4, 5, 3 ; albo 6, 1, 2, 3, 4; itp. – mały strit jest za 30 pkt.;

Mały strit gra w kości

 • duży strit – analogicznie jak wyżej, ale liczby oczek z wszystkich pięciu kostek muszą być kolejnymi liczbami np 1,2,3,4,5 lub 2,3,4,5,6 – wtedy wpisujemy 40 pkt.;

Duży strit gra w kości

lub

Duży strit

 • generał – jeżeli liczba oczek na wszystkich pięciu kostkach jest jednakowa np: 5,5,5,5,5 – wtedy otrzymujemy 50 pkt;

general gra w kości - pięć piątek

 • szansa – bez znaczenia od układu kostek gracz uzyskuje sumę oczek z wszystkich kości;

Jeżeli wyrzucona kombinacja nie spełnia określonych wymogów należy wybrać jedną z wolnych kategorii, wtedy jednak otrzymuje się 0 pkt..Niestety taki wybór czasami jest konieczny.

Generały

Jeżeli zostanie wyrzucony generał po raz kolejny (kategoria „generał” i kategoria z górnej części tabeli są już wykorzystane),  może zostać użyty jako tak zwany dżoker. Zapisuje się go w dolnych kategoriach tabeli punktacji, otrzymując odpowiednią liczbę punktów (25 pkt. ful, 30 pkt.  mały strit, 40 pkt.  duży lub sumę oczek za pozostałe). Jeżeli wszystkie dolne kategorie są wykorzystane, wtedy zapisujemy go do jednej z górnych, za 0 pkt.

Za kolejne wyrzucenie generałów otrzymuje się również 100 pkt. premii, lecz warunkiem jest, że pierwszy generał został zapisany do kategorii „generał” i są używane jako dżokery.

Zakończenie

Kiedy wszystkie kategorie tabeli punktacji są zapełnione czyli po 13 kolejkach następuje koniec gry. Wygrywa gracz, który zdobył łączenie najwięcej punktów.